BibliotekRollyoNO

– det er ikke Google alt som glimrer

Endelig et SKANDINAVISK Wikipedia (nesten)!

Hvor ofte har man ikke hatt gleden av å finne nye innfallsvinkler og supplerende informasjon i danske og svenske Wikipediaartikler – etter å ha lest bokmåls- og nynorskartiklene og kanskje den engelske om et emne? Det er ikke all verdens jobb, for lenkelista til artiklene på andre språk fins jo like ned til venstre. Men hvorfor ikke slå pjaltene sammen på de 3-4 skandinaviske «dialektene» våre? Noen har tenkt på dette, men har et godt stykke igjen. Hva gjør vi i mellomtida?
På tre minutter en lørdagsmårra (etter å ha drømt ideen om natta) satte jeg meg ned og lagde Rollyoen SkandWikipedia.
Her får vi «alt» på ett brett. Vel å merke: Dette er ikke det samme som å bruke «Gå/Gå till/Go»-knappen i Wikipedia; dvs søk i artikkelnavn = søkebegrepet. Det er derimot å sammenlikne med «Søk/Sök/Søg/Search»-knappen; dvs søk på forekomster av søkebegrepet i alle tekstene. En Rollyo bruker Yahoo! sin globale Vev-base, men avgrensa til de kildene vi har valgt ut. Med de svakhetene det medfører; ufullstendighet, tidsetterslep osv osv. Men min ringe erfaring er at artiklene med størst relevans, særlig der artikkeltittel = søkebegrepet, kommer øverst på trefflistene. Jamfør et søk på Skagerrak, et havstykke vi har felles. Med unntak av den øverste danske artikkelen, som p.t. er den om filmen med samme navn.

Fordelen med «Andre språk»-lenkene, når du står i en Wikipediaartikkel, er jo at du får et valg også når de skandinaviske orda er forskjellige. SkandWikipedia-Rollyoen er altså aller mest effektiv på personer, institusjoner og stedsnavn. Når de da ikke avviker, som i Latvia/Letland/Lettland. Når du kan de andre språka rimelig godt, er det ganske grei skuring. Du kan da f.eks. søke på Latvia OR Letland OR Lettland.

Advertisements

juli 22, 2006 Posted by | Nye BibliotekRollyoer | 2 kommentarer

De første tre BibliotekRollyoene

De tre første BibliotekRollyoene er på plass. De er utvikla for å dekke behov på sida BTS: Sivil flyplass i Rygge og omfatter dermed:

Miljøvern
Luftfart
Politiske partier

Men det trengs flere! Les Lag nye BibliotekRollyoer og send inn forslag.

juli 21, 2006 Posted by | Nye BibliotekRollyoer | Legg igjen en kommentar